20121124

Biliyor musun?... Kayma Hızla Gerçekleşiyor…


Dünya düzeni 9 Kasım 1989 tarihinde yıkılan Berlin duvarı ile yeniden şekillenmeye başlayarak ülkeler arasında fiziki sınırlamalar zayıflamıştır.

Bilgi, bilgi üretimi ve bilgi kullanımının coğrafik konumdan bağımsız hale getiren bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişimi ile şekillenen “Bilgi Çağı” ve bu çağda kendi kural ve bileşenleri ile gelişen “Bilgi Ekonomisi” bu çağ içinde büyüyen ve gelişen neslin üretim ve tüketim sistemi mekanizmalarında yer alması 21’nci yüzyılı, tam da başından itibaren, şekillendirmeye başlamıştır.  

Acımasız küresel rekabet yaşayan dünya düzenini fark eden ve bu dönüşüme önlem alarak uyum  sağlayabilecek irade ile bunu uygulayan ülkeler refah yolunda önemli adımlar atabilecektir. Genç nüfus oranı ve nitelikli insan seviyesi yüksek ülkeler arasında aynı zamanda doğal kaynak zengini olanlarda, özellikle de Çin ve Hindistan gibi insanıni teknolojiyi de kullanarak iş (task) ile bir araya getirme başarısını gösterebilenler fark yaratmaya zaten başlamıştır...

Bu yönde, Colorado, ABD’de bir orta öğrenim yöneticisi olan Karl Fisch’in okulundaki öğrenim düzenini ve öğrenme metotlarını 21’nci yüzyıl gereklerine uygun geliştirilmesi gayesi ile hazırladığı bir çalışma dikkat çeken tespitlere sahiptir. Bunu benzer başkaları izlemiştir..

Sosyal paylaşım ağlarında küresel ölçekte izlenen “Kayma Gerçekleşiyor” başlıklı çalışma sunumunun farklı amaçlı türevleri zaman içinde aynı ağlarda yerini almaya başlamıştır.

Yapılan değerlendirme ve (1000$ değerindeki bir bilgisayarın 2049 yılına kadar tüm insanlığa ait hesaplama kabiliyetinin üzerine geçeceği kabiliyet ve kapasiteye ulaşabilmesi gibi) öngörülerin tamamına katılmak olanaklı olmasa da, tespitleri açısından etkileyici ve düşündürücü değerlendirmeleri ile beğeni kazanan çalışmalar olmuştur.


Kayma Hızla Gerçekleşiyor (Shift Happens) - 2010

 • Çin’de her bir milyon kişide sizin gibi biri olsa ülke genelinde sizin gibi 1300 kişi var demektir. Benzer şekilde Hindistan’da sizin gibi 1100 kişi demektir.
 • Çin kısa sürede dünyada İngilizce konuşulan ülkelesi olacak.
 • Hindistan nüfusunun %25'i en yüksek IQ seviyesine sahiptir ve sayısı Kuzey Amerika toplam nüfusundan fazladır.
  • Bu durum bu ülkelerdeki yüksek IQ seviyesine sahip çucuk sayısının ABD’deki toplam çocuk sayısından daha fazla olduğunu göstermektedir.
 • 2010 yılında en fazla talep edilen 10 iş 2004 yılında mevcut değildir.
 • Şu andaki eğitim/öğretim sisteminde bulunan öğrenciler henüz icad edilmemiş teknolojileri kullanan ve dolayısı ile henüz mevcut olmayan işler için yetiştirilmeye çalışılmaktadır.
 • Problemleri çözebilmek için problemlerin neler olduğunu bile bilinmemektedir.

 • ABD Çalışma Bakanlığı bugün öğrenim çağında olanların 38 yaşına gelene dek 10-14 iş değiştireceğini tahmin etmektedir.

 • Çalışanlardan,
  • Her dört kişiden biri mevcut iş yerlerinde 1 yıldan az süredir çalışmaktalar.
  • Her iki kişiden biri mevcut iş yerlerinde 5 yıldan az süredir çalışmaktalar.

 • ABD'de 2009 yılında evlenen her sekiz çiftten biri internet üzerinde tanışmıştır.

 • MySpace kayıtlı üyesi sayısı 200 milyon üzerindedir. MySpace bir ülke olsaydı, (Endonezya ile Brezilya arasında) dünyanın en büyük beşinci ülkesi olurdu.

 • Geniş band internet kullanımı bakımından birinci sırada Bermuda, ondokuzuncu sırada ABD, yirmiikinci sırada Japonya gelmektedir.

Geometrik hızla değişen bir zamanda yaşıyoruz… (We are living in Exponantial Times)

 • Her ay google üzerinde 31 milyar search yapılmaktadır.
  • Bu rakam, 2006 yılında 2,7 milyar idi..
  • Düşüdük mü; Google'dan önce bu soruları kime soruyorduk?

 • İlk ticari metin mesajlari (SMS) Aralık 1992'de gönderilmiştir.
  • Bugün hergün gönderilen ve alınan SMS dünya nüfusunun üzerindedir.
(2011 yılında beklenen 7 trilyon SMS - (5+ milyar mbil telefon hattı üyeliği, %20 Çin))

 • Küresel pazardaki kullanıcı sayısının 50 milyona ulaşması,
  • Radyo'da 38 yıl,
  • Televizyon'da 13 yıl,
  • İnternet'te 4 yıl,
  • Ipod'da 3 yıl,
  • Facebook'ta 2 yıl, (Temmuz 2011: 800 million active users)
sürdü.

 • Internet kullanıcısı,
  • 1984 yılında 1000,
  • 1992 yılında 1 milyon,
  • 2008 yılında 1 milyar, (26 Ocak 2011: 2 milyar)
idi...

 • Bugün İngilizce'de 540 bin kelime var.
  • Bu sayı Shakespeare zamanının 5 katıdır.

 • New York Times'ın bir haftada yayınladığı bilgi seviyesi 18nci yüzyılda yaşayan bir insanın sahip olacağından fazladır.

 • Bu yıl 4 exabyte (4,0 X 10^19) özgün bilginin yayımlanacağı tahmin ediliyor. Bu seviye önceki 5 bin yılda üretilen seviyenin de üzerindedir.

 • Her 2 yılda bir Teknik Bilgi ikiye katlanmaktadır.
  • Teknik alanda 4 yıllık eğitime başlayan bir öğrenci için üçüncü yılında ilk yıl öğrendiklerinin yarısının güncel olmaması demektir. 

 • Japon NTT firması tek bir fiber ipinden saniyede 14 trilyon bit geçebilen fiber optic kabloyu başarı ile test etmiştir. 
  • Bu veri seviyesi 2660 CD veya her saniyede 210 milyon telefon konusmasına denktir.
  • Bu sayı bugün her 6 ayda bir üçe katlanmaktadır, gelecek 20 yıl içinde de bu seviyede gelişme beklenmektedir.

 • 2013 yılına kadar insan beyninin hesap kabiliyetini aşan bir süper bilgisayar yapılacaktır.
  • 2049 yılına kadar 1000$ değerindeki bir bilgisayarın tüm insanlığa ait hesaplama kabiliyetinin üzerine geçeceği tahmin edilmektedir.

 • Bugün 5 dakika içinde,
  • ABD'de 67,
  • Çin'de 274,
  • Hindistan'da 395,
bebek dünyaya gelmektedir.

Ve 694 bin şarkı yasal olmayan bir şekilde internetten indirilmiştir.

Yetiştirme tarzları, örgün/yaygın öğrenim ve sosyal/mesleki eğitim ve kariyer beklentileri ve çalışma anlayışları açısından dikkat çekici bir analiz.

ABD kaynaklı olsa da...

Benzer bir konu insan sermayesi ve iletişim teknolojileri yönünden de incelenmiş..

Biliyor muydunuz? (Did you know? Human Capital Edition) - 2009

 • Bugün gönderdiğiniz 1 e-posta 165 milyar e-postadan biridir.
(2011: ~1.2 milyar eposta non-spam kaynaklardan gönderiliyor, Eğer, spam/phishing kaynaklılar da kabul edilir ise bu seviye 75% daha fazladır. Toplamda saniyede iki milyon adet)

  • Ortalama bir çalışan çalışma hayatının 10 yılında e-postalar ile uğraşacaktır.
  • İşletmeler (%75'i spam olan) e-postalarla uğraşması için yılda 25 bin $ yöneticisine ödeyecek ve bu durum şirketlere yılda 130 milyar $'a mal olacaktır.
  • Sosyal network sitesi kullanıcılarının 2/3'si aktif çalışanlardır ve hergün 18,5 milyar dakikayı bu sitelerde geçirmektedir.
  • Çalışmaya ayırdıkları zaman ne kadardır?
  • Sosyal network siteleri doğru yönetilmezler ise üretkenlik katilidir.

 • Hindistan'ın yıllarca ana ihraç kalemi olan değerli taş ve mücevherat yerini insan sermayesine bırakmıştır.
  • Ülke dışında çalışan her Hindistan'lı başına her hafta ülkeye gönderilen pazar miktarı 100 $'dır.
  • Bu miktar Hindistanın toplam ihracatının 1/3'ine eşittir.

 • İnsanlar arası iletişim de değişmiştir.
  • Posta'dan e-postaya dönüşmüştür.
  • Çalışanların 1/4'i yüzyüze görüşmek yerine e-posta ile haberleşmeyi yeğlemektedir. Bu seviye 2020'de 3/4'e çıkacaktır.

 • Eğer yöneticiler en büyük varlıklarının çalışanları olduğunu söylüyorlar ise,  NEDEN,
  • e-postalarını günlük okumakta,
  • Maaşlarını aylık ödemekte,
  • Envanterlerini 3 ayda bir kontrol etmekte,
  • Techizatlarının bakımlarını 6 ayda bir yapmakta,
  • AMA, çalışanlarının sorumluluk ve performanslarını yılda 1 defa değerlendirmektedir?

Etki: İşgücü (insan sermayesi) ile ilgili uygulamalar finansal uygulamalar seviyesine çıkamamış ve hala “Endüstriyel Çağ” seviyesinde kalmıştır.

Etki: Henüz İşgücü (insan sermayesi) toplam harcamaların %77 kısmını oluşturmaktadır.

 • Çin kısa sürede dünyada İngilizce konuşulan ülkelesi olacaktır.

 • İngilizce konuşan pazar 300 milyonu geçecektir.
  • Böylece şirketler en büyük İngilizce konuşan en büyük yetenek havuzuna erişim olanağına sahip olacaklardır.

 • Bugün öğrenim çağında olanların 38 yaşına gelene dek 10-14 iş değiştireceğini tahmin edilmektedir.
  • Ortalama iş rolü başına 1,5 yıl çalışma ve 2240 adam-saat işe alışma zamanı demektir. Bu sürede Venüs'e gidip dönülebilir.

Etki: Çalışanlar herzamankinden daha hızlı üretken olma ihtiyacındadır.

 • Bir öğrencinin ilk yılda öğrendiklerinin yarısı üçüncü yıllarında güncelliğini yitirecektir.
  • Bu "öğrenme çevikliği"nin bilgi esaslı çalışanda kritik faktör olduğu anlamına gelmektedir.

 • Yapılandırılmış sürekli öğrenme programı olamayan şirket potansiyelini ciddi anlamda sınırlandırmıştır.

 • 2013 yılına kadar insan beyninin hesap kabiliyetini aşan bir süper bilgisayar yapılacaktır.
  • 2005 yılında kullanılan teknoloji, çalışanın şirketini "ne zaman" ve "niçin" bırakacağı tahminlerinde kullanılmıştır.
  • Bu teknolojiyi kullanmayan pekçok şirket bugün beş yıl, 2015'de 10 yıl, 2020'de 15 yıl geride olacaktır.

 • Eğer Facebook bir ülke olsaydı, Japonya'nın iki misli bir ülke olurdu.
  • İnternet toplumu pekçok güçlü ve büyük ülkeden bile daha büyüktür.
(2011: Facebook kullanıcı sayısı 800,000,000 (dğnyanın 3.ncü büyük ülkesi / dünya nüfusunun 11%+))

Bu, insan ve teknolojinin bir araya geldiği yeni dünyaya dönüşümü yaşıyoruz demektir.

Etkileri ve sonuçları ile hedef aldığımız pazarların müşterekliği ile... Fazla yoruma da gerek bırakmamış....


Düşündüm ben de... gelişigüzel... daldan dala atlayarak...


Neler oluyor?

·         Teknoloji gelişmektedir.
o   Öğrenilmesi gereken hacmi artmaktadır.
§  Öğrenme yöntemleri değişmektedir.
o   Ürün karmaşıklığı ve ürün gelişim hızı artmaktadır.
§  Temel eğitim yanında süreklilik ve fark eğitimi ihtiyacı artmıştır.
o   Süreç karmaşıklığı artmaktadır.
§  Temel eğitim yanında süreklilik ve fark eğitimi ihtiyacı artmıştır.
o   İzlenebilirlik artmaktadır.
§  Görüntüsel berberlik coğrafik uzaklığa rağmen olanaklıdır.
o   Zekanın devreye girdiği aşamalarda insan daha da fazla önem kazanmaktadır.
§  Ama insanın düşünce ve süreç yaşama gücü tembelleşmektedir.

·         Küresel faaliyet gelişmektedir.
o    Yabancı dil bilgisi önemi artmıştır.
o   Uyum önemi daha da fazla artmıştır.
o   Empati  önemi daha da fazla artmıştır.
o   Toplumsal ve ulusal kaynaklı kültürel etkilerin önemi azalmıştır.

·         Ekonomik konjonktür ve kabuller sürekli değişmektedir.
o    Kaos ve denge anlam değişmektedir.
o   Yenileşim rekabetin temel gerekliliği haline gelmektedir.
o   Yaşam tarzlarında mobilite önem kazanmaktadır.

·         Görevdeki nesiller değişmektedir.

Alt kültür ve karşı kültür ögeleri nedeni ile,

·         Baby Boomer Kuşağı (1946-1964)  
      Sloganı:  Çalışmak için yaşamak! 
      II. Dünya Savaşı etkilerini yaşayan.. Sağlıklı bir ekonomide paylaşım ve ekip çalışması eğitimde öğretilenler.(işgücünün % 34)

·         X Kuşağı (1965-1979) - Gen X 
      Sloganı: Yaşamak için çalışmak! 
      Calisan Ana-Babalı çocukları… Krizler ve belirsizliklerle boğuşan kayıp nesil. (işgücünün % 18)

·         Y Kuşağı (1980-1999) - Gen Y / Millennials
      Sloganı: İş ve yaşam dengesi! 
      Teknoloji içine doğan otorite ve geleneksel değerlere geleneksel yaklaşan nesil (neo-  liberal)

·         Z Kuşağı (2000 sonrası..) - Gen Z / Internet Generation
      Sloganı: Daha durun bakalım!
      Önceki nesiller açısından: "kitle iletişim teknolojileri ile tatminsiz, kararsız ve doğuştan tüketici çocuk".

·         Z Ötesi (Zamanla ayrışacak..) - Gen Z+ 


Uçuş ihtiyacı gelişmektedir..

Ekonomik büyüme - Demografik değişim (kentleşme ve sağlık artışı) etkisinde…

1960 - 2009
Turkiye 51 > 72,1
ABD 69,8 > 78,7
Çin 46,6 > 73,3
Hindistan 42,4 > 64,1
İsveç 73 > 81,4

Günde 10000 adet uzun uçuş yolcusu alan şehir sayısı (iç hat uçuşları hariç 3700 km.den fazla) 2010-2030 arasında 39 adetten 90 adete çıkacak..

Türkiye -  Çin karşılaştırması

Küresel ölçekte son üç yıldır yaşanan kriz içinde;

·         Medianı 35,5 yaş olan 1,3+ milyar insan  ile (her beş dakika da  300 çocuk doğan) dünyanın en kalabalık nüfusuna,
[Türkiye: medyanı 28,5 olan  78+ milyon insan - dünyada 17.nci.]

·         780 milyon ile dünyanın en kalabalık çalışan gücüne,
[Türkiye: 24,7 milyon  - dünyada 24ncü (Libya krizi öncesi 1,2 milyon yurtdışı çalışan)]

·         74 Trilyon dolarlık dünya ekonomisinde  $10.09 trilyon dolar (dünyanın %13,6’sı) GSYİH ile üçüncü sıradaki ekonomisine,
[Türkiye: 960 milyon dolar (dünyanın %1,29’u)  - dünyada 17.nci.]

·         Yıllık  %10,3 (dünyada 6ncı sırada) oranda ekonomik büyümeye,
[Türkiye: %8,2  (18nci sırada)]

Çin ile Türkiye arasında ticari hacim
·         Son sekiz yılda 2 milyar dolardan 17 milyar dolara çıkmış.
·         Gelecek 8 yılda da 50 milyar dolara çıkmasının planlanmıştır.

2010 Türkiye-Çin ticaret hacmi (17 milyar $)
Türkiye-ABD (3,8 - 12,3 = 16,1 milyar $)

·         2011 - 6 ay 14.11 milyar $
o    Ticaret hacmi değişimi - YoY +37,5%
o    Türkiye ihracaatı 1.32 milyar$
o    Türkiye ithalatı 12.79 milyar $ (YoY + 41,9%)
o    Ticaret açığı 11.47 milyar $ (YoY 47,8%)

T.C. Başbakanı: Hedef ticaret hacmini 10 yılda 100 milyar $ yapmak.
(kur riskini azaltmak üzere TL ve yuanla ticaret yapma)


Çin'de;
·         Gelecek 5 yıl içinde 50 milyon / yıl,
·         Gelecek 10 yıl içinde 100 milyon / yıl,
turistik amaçlı dış seyehat beklenmektedir.

Türkiye'nin, gelecek 10 yılda (2010 - 28,6 milyon);
·         50 milyon turist,
·         50 milyar turizm geliri,
hedefi var ise bu hedefe en büyük katkıyı Çin sağlayabilir. Türkiye %5 pay alabilse 5 milyon turist eder…


Ve okuduklarımı not ettim...gelişigüzel... daldan dala atlayarak...

October 02, 2011
World  6,965,700,000          October 2, 2011       (US Census Bureau's World Population Clock)
1        China           1,339,724,852
2        India            1,210,193,422

FACEBOOK Users      800,000,000 (11%+ of world population)

3        United States 312,340,000
4        Indonesia      237,556,363
5        Brazil           190,732,694
6        Pakistan       177,395,000
7        Nigeria         158,423,000
8        Bangladesh   151,365,000
9        Russia                    142,914,136
10       Japan           127,950,00


January 14, 2011 - Royal Pingdom web monitoring service:
2010 - 1.9 billion emailers sent 107 TRILLION emails
1.97 billion – Internet users worldwide (June 2010). Most are in Asia.
294 billion – Average number of email messages per day.
89.1% – The share of emails that were spam.
255 million – The number of websites as of December 2010.

October 02, 2011 - People on Facebook (http://www.facebook.com/press)
More than 800 million active users (more than 350 million active mobile device users)
>50% of our active users log on to Facebook in any given day
>2 billion posts are liked and commented on per day
>250 million photos are uploaded per day
More than 70 languages available on the site
Average user has 130 friends
> 475 mobile operators globally working to deploy and promote Facebook mobile productsKayma gerçekleşir oluyor; hazır mıyız?..

Can EREL
3 Ekim 2011Faydalanılan Kaynaklar :

1.     Shift Happens - 2010
2.     Did you know ? Human Capital Edition - 2009 
3.     A Day Made of Glass...